Algeme voorwaarden

 

De kleine flamingo

spoorwegstraat 21

2250 Olen

BTW: BE0684647279

info@dekleineflamingo.be

 

 

Al onze prijzen zijn inclusief 21% btw en exclusief verzendkosten.

sale items
Op artikelen die verkocht worden in onze outlet collectie of items die in sale zijn geen kortingcodes of extra acties mogelijk.   

 

Klachten
Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, ons toe te komen: (a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering, acht (8) dagen na de levering en (b) in geval van verborgen gebreken, acht (8) dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. Het in ontvangst nemen van de goederen door de Koper dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld.

 

binnen 14 dagen je geld terug
Heeft de klant je laten weten dat hij zijn aankopen wilt retourneren dan heb jij als webwinkelier 14 dagen de tijd om het aankoopbedrag terug te storten. Deze termijn is sinds 13 juni 2014 verplicht voor alle webwinkels. Deze 14 dagen termijn gaat in op de dag dat de klant heeft aangegeven te willen retourneren, dus niet de dag dat u het product terug ontvangt. Wel mag u met terugbetaling wachten tot het product daadwerkelijk bij u terug is.

 

Eigendomsrecht
Geen enkel gegeven of foto's van onze site mag gekopieërd of gebruikt worden zonder onze uitdrukkelijke toestemming

 

Eigendomsvoorbehoud
De geleverde goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de Koper.

 

Uw gegevens

De informatie of persoonlijke gegevens die u ons verstrekt zullen in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden verwerkt. Wanneer u deze website gebruikt, stemt u in met de verwerking van de informatie en gegevens en verklaart u dat alle verstrekte informatie en gegevens waar zijn en overeenkomen met de werkelijkheid.